Zaailint

De bijen

Wist je dat de bijen garant staan voor minstens 35% van onze voedselvoorziening?
Zonder bij dus een groot probleem voor het voeden van de mensen.
Verschillende ziekten onder de bijen zijn vanuit verre streken in onze bijenvolken geïnfiltreerd,
zoals Nosema parasiet, de Varoamijt en diverse bacteriële ziekten.
En dan nog de pesticiden die op de gewassen bespoten worden!

Een zaai lint in Oldenzaal

Een zaai lint van diverse planten door Oldenzaal.
Allemaal door elkaar en rijkelijk bloeiend.
Met daarop en omheen een gegons van insecten, hommels, bijen en vlinders.
Een geur- en kleurrijk geheel.
Dat is wat we voor ogen hebben.
steenhommel

Nieuwe kans voor bijen

Dit zaai lint is ontstaan om de agrarische monoculturen een beetje te compenseren,
zodat de insecten en vooral de bijen een nieuwe kans krijgen om te overleven.
De bijenstand gaat achteruit door verschillende oorzaken:
Vroeger hadden de boeren zelf meerdere bijenvolken op hun land staan.
Zij kenden het belang van bestuiving van hun planten en bomen maar al te goed.
En het leverde ook nog eens een heerllijke zoetwaar: Honing op!

Wat kun jij doen?

maar er valt wel degelijk iets aan te doen, menen de wetenschappers.
Maatregelen nemen kan vaak plaatselijk. Zo noemen de opstellers van het rapport de mogelijkheid
om langs de randen van akkers wilde stroken te laten bloeien die bestuivers aantrekken.
Stadsbewoners kunnen volgens de onderzoekers hun steentje bijdragen door
op hun balkon of in een bak voor het raam geurige bloemen te planten waar bestuivers graag een ommetje voor maken.
Ook een strook bloemen in de tuin zaaien helpt al.

De Bijenverenging Oldenzaal

De bijenvereniging Oldenzaal wil daarom samen met Natuur en Milieu Educatief Centrum de Höfte
een zaailint door Oldenzaal leggen.
Tenminste, als ú meedoet!
Wij stellen het zaad gratis ter beschikking, zolang de voorraad strekt.
U zaait in eigen tuin, op eigen erf, volkstuin, stoeptegeltuin enz.
Als tegenprestatie stuurt u ons te zijner tijd enkele foto’s van het resultaat.

Prachtig mengselbijtje

Het zaad is een mengsel van oa.
phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander,
juffertje in ’t groen, goudsbloem, korenbloem, malva, komkommerkruid,
dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem.

De dag van de Aarde.

Dit jaar valt de dag van de aarde op 22 april. Dat is een mooie dag om allemaal te zaaien.
De zaai instructies worden bij het zaad geleverd.
Als u de planten uit laat bloeien en zaad laat trekken, komen ze het volgend jaar weer op en ontstaat
een groene loper door de jaren heen.

De Groene Loper 2.0

Het zaad wordt door De Groene Loper Oldenzaal 2.0 ter beschikking gesteld
en door de provincie Overijssel gesubsidieerd.

Hoe werkt het?

Wij stellen het zaad gratis ter beschikking, zolang de voorraad strekt.
Jij zaait in eigen tuin, op eigen erf, volkstuin, stoeptegeltuin enz.
Als tegenprestatie stuurt je ons te zijner tijd enkele foto’s van het resultaat.

Het zaad is een mengsel van oa. phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje in ’t groen, goudsbloem, korenbloem, malva, komkommerkruid, dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem.

Doet u mee? Vraag dan informatie aan bij Jan Oldekamp. Jan.oldekamp@planet.nl of meld u even bij bijen.oldenzaal@hotmail.com .