Algemeen bezoek

Terug naar Activiteiten

Wij doen ons best om De Höfte een plek te laten zijn waar iedereen kan genieten van de natuur en de dieren.
Om mens, dier en natuur goed samen te laten gaan, gelden er op De Höfte de volgende regels.

Huisregels

 1. Roken is niet toegestaan binnen de toegangshekken.
 2. Het is niet toegestaan de dieren te voeren.
 3. Honden zijn op het terrein, binnen de toegangshekken, niet toegestaan, ook niet aangelijnd of op de arm.
 4. Fietsen zijn op het terrein binnen de toegangshakken, niet toegestaan.
 5. Kinderen mogen alleen in de dierverblijven als dit staat aangegeven.
 6. Ga respectvol met de dieren om (ouders worden geacht hun kinderen in de gaten te houden)
 7. Bij het betreden van de geitenwei door kinderen onder de 6 jaar wordt begeleiding van de ouders/ verzorgers verwacht. Het meenemen van tassen, steps, skates, speelgoed etc. is niet toegestaan.
 8. Houd rekening met moederdieren. Zij beschermen hun jongen, en kunnen agressief zijn.
 9. Laat het voer van de dieren liggen waar het ligt.
 10. Was je handen; na het aaien van de dieren, voordat je met je handen je gezicht en mond aanraakt, voordat je iets gaat eten of drinken.
 11. Eten en drinken binnen de dierverblijven is niet toegestaan. Er zijn picknickplaatsen waar geen dieren komen.
 12. Afval in de prullenbak
 13. In de Heemtuin en perken geen bloemenplukken en op de paden blijven.
 14. Bij ernstige overtreding van bovenstaande huisregels hebben medewerkers hebben ten allen tijde het recht bezoekers de toegang tot de dierverblijven c.q. het terrein te ontzeggen.
 15. Bij calamiteiten volgt u de instructies van de medewerkers.

Bedankt voor uw medewerking!                                                           

Waarom deze regels?

Honden
Honden zijn niet toegestaan binnen de toegangshekken omdat onze dieren daarvan kunnen schrikken en daardoor gestrest raken.

Fietsen
Fietsen mogen niet binnen de toegangshekken, ook niet als deze aan de hand worden meegevoerd. Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenstalling aan de voorkant van de boerderij. Gelieve geen fietsen te stallen bij de toegangshekken, gezien dat een obstakel vormt voor medewerkers met kruiwagens of ander materiaal.

Voeren
Dieren mogen door bezoekers niet gevoerd worden, ook niet met zelf geplukt gras of planten. De dieren krijgen een uitgebalanceerd rantsoen, zodat ze in optimale conditie zijn. Door het bijvoeren van bezoekers worden dieren opdringerig, worden ze te dik en kunnen ze zelfs ziek worden, soms tot de dood daarop volgt. Meegebracht brood en groenvoer, kunnen in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden. Medewerkers zullen dit, bij geschiktheid, aan de dieren voeren, tijdens de reguliere voerbeurten.

Dieren
Bij een aantal verblijven kunnen kinderen naar binnen om de dieren te aaien, dit staat aangegeven. Deze dieren zijn kindvriendelijk en worden graag rustig geaaid. Bij de konijnen, niet meer dan 3 kinderen tegelijkertijd. De dieren mogen geaaid worden, maar niet opgepakt.

Als er bij dierverblijven niets staat aangegeven, mogen kinderen niet in de dierverblijven. Bij de geitenweide wordt begeleiding van ouders/ verzorgers verwacht, voor kinderen onder de 6 jaar. Jonge kinderen overzien (gevaarlijke) situaties niet, en moeten daardoor begeleidt worden in de geitenweide.

Het spreekt voor zich dat de dieren met respect worden benaderd. Er wordt een beroep gedaan op ouders/verzorgers om hierop toe te zien. Hierdoor blijven de dieren vertrouwen houden in mensen, en zijn ze makkelijk te aaien.

Laat het voer van de dieren liggen. Hooi en brokjes waarmee gespeeld is eten de dieren niet meer op, waarmee veel kostbaar voer wordt verspild.

Hygiëne
Er zijn twee handenwasgelegenheden op de kinderboerderij. Op de toiletten in de grote schuur, en in de geitenstal. Op de grote blauwe borden wordt u geïnformeerd over het belang van handen wassen.  Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan te eten en drinken binnen de dierverblijven.