Activiteitengroep

Terug naar Vrijwilligers

Deze groep neemt het initiatief bij de diverse activiteiten die de Höfte het gehele jaar door organiseert.

Zo worden o.a. met het schaapscheren, werelddierendag, kinderboerderijendag, palmpasen, kerst, diverse activiteiten aangeboden. Te denken valt aan knutselactiviteiten voor de kinderen, verkoop van zelfgemaakte artikelen, schminken, tentoonstellingen, kabouterpad (puzzeltocht voor de allerkleinsten, hapjes en drankjes. De opbrengst komt ten goede aan de kinderboerderij. Ook hier zijn zeven vrijwilligers bij betrokken.