Educatie

Terug naar Informatie

Het Natuur- en Milieu Educatief Centrum

Doelstellingen
• De afdeling wil op educatieve en voorlichtende wijze bijdragen aan een duurzaam gebruik en inrichting van de leefomgeving. Primair wordt hierbij gericht op het eigen milieueducatief centrum in combinatie met de kinderboerderij, heemtuin en stadspark.
• De afdeling richt zich tevens op een reguliere plaats voor educatie en voorlichting binnen het basis- en voortgezet onderwijs.
• De afdeling wil door middel van projectmatige aanpak door middel van tentoonstellingen, leskisten het kabouterpad haar educatieve en voorlichtende taken realiseren.

[srizonfbalbum id=4]