Het ontstaan

Terug naar Informatie

In juni 1991 werd stichting Natuur- en Milieu-educatie Oldenzaal, c.q. de Kinderboerderij, De Höfte opgericht.

De directe aanleiding was tweeledig. Ten eerste er was in Oldenzaal en omgeving geen kinderboerderij, dit terwijl er binnen de gemeente Oldenzaal steeds minder agrarische bedrijven overbleven.

Ten tweede kwam er door de stadsuitbreiding een eeuwenoude boerderij vrij.

Door de centrale ligging bood deze locatie een unieke mogelijkheid voor het opstarten van een kinderboerderij, en het oprichten van een natuur en milieu educatief centrum.

Van de gemeente Oldenzaal werd een exploitatiesubsidie ontvangen om een gedeelte van de stadsweide te ontwikkelen en te onderhouden.

Tevens kreeg de Höfte het gebruiksrecht van de schuur behorend bij de voormalige boerderij van Leferink op Reinink. Op de plaats van betreffende boerderij is nu Het Blikpunt gevestigd.

De vrijwilligers zetten hun schouders eronder en geleidelijk aan werden weides afgerasterd, stallen gebouwd en dieren gekocht.

De “schuur”, de huidige boerderij, werd intern verbouwd en de directe omgeving bestraat en omheind. Aangezien daartoe externe middelen via diverse subsidiebronnen moesten worden verkregen, en klussen eerst werden aangepakt als financiering beschikbaar was, was dit een proces dat geruime tijd (jaren) in beslag heeft genomen. Pas als er geld beschikbaar was, werd een bepaalde klus aangepakt.

Wat betekent de gekozen naam “de Höfte”?

Ne ‘Höfte’ is ne verzameling boerderiejen, eigenlijks ’n klean gehucht. Der zit dudelijk ’t woard hof (stee), hoeve in. Dat achtervoogsel -te gef de verzameling an. In Soasel – ne bekeande plaats in het hert van Twente – ken wie zoa: de Loa-Höfte, de Hearms-Höfte, Oalbrink-Höfte.

Höfte is dus um ’n laank verhaal kot te hoalden: ne verzameling boerderiejen, of huze, op ’n dröpke biej mekaar.