Terug naar Activiteiten

Schoon Oldenzaal

Actie ‘Schoon Oldenzaal 2020’

In 2020 loopt het vervolg van de opruimactie ‘Schoon Oldenzaal’ waarbij deelnemers kans maken op een speciaal ontworpen verfraaide schakelkast. Inwoners, scholen en verenigingen kunnen zich inzetten om zwerfafval tegen te gaan een schoon Oldenzaal te bewerkstelligen.Er komen vijf aanmeldingen in aanmerking voor een verfraaide schakelkast in hun omgeving.

Spelregels

  • Buurten, verenigingen, scholen, stichtingen of gemeenschappen die gevestigd zijn in Oldenzaal kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan Schoon Oldenzaal 2020.
  • Een deelnemende groep dient zich in 2020 minstens twee keer in te zetten voor het verminderen van zwerfafval in hun omgeving. Een opruimactie moet worden aangemeld bij de projectleider van de actie ‘Schoon Oldenzaal’. De projectleider beoordeeld en denkt mee met de opruimactie.
  • Ondersteuning hiervoor kan worden verstrekt door de gemeente en Twente Milieu. Denk bijvoorbeeld aan een kar, grijpers of vuilniszakken.
  • Deelname aan landelijke acties wordt aangemoedigd. Denk aan opschoondag (21 maart 2020), de landelijke/wereld milieudag (5 juni 2020) of World Clean-up day ( zaterdag 19 september 2020)  op burendag ( 26 september 2020).
  • Vijf deelnemers ontvangen een verfraaide schakelkast.
  • De locatie moet een binding hebben met de buurt, omgeving of vereniging.
  • De schakelkast moet eigendom zijn van de Cogas.
  • Deelnemers zijn bereid om mee te denken in het ontwerp van de schakelkast en leveren een ontwerp aan bij clara@spiegelsteen.nl

Doe ook mee!

Inwoners, buurten, scholen, verenigingen en stichtingen kunnen zich aanmelden bij Projectleider Clara Welhuis door een e-mail te sturen naar clara@spiegelsteen.nl.

Na aanmelding wordt er persoonlijk contact gezocht. Vermeld hierbij gelieve uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Over Schoon Oldenzaal

‘Schoon Oldenzaal’is ontstaan uit het initiatief van Clara Welhuis om de schakelkasten in Oldenzaal te verfraaien. De Gemeente heeft daar het zwerfafvalprobleem aangekoppeld en de Höfte bij het project betrokken en zo worden de kasten ingezet om een schone en mooie leefomgeving te bewerkstelligen. In 2019 zijn 23 schakelkasten verfraaid en ook in 2020 wordt de actie voortgezet. De actie wordt gefinancierd uit de landelijke subsidie voor netvanggelden, bedoeld om zwerfafval tegen te gaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Actie ‘Schoon Oldenzaal 2020’ dan kunt u contact opnemen met Projectleider Clara Welhuis door een e-mail te sturen naar clara@spiegelsteen.nl.