Stichting Vrienden van De Höfte

Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI)

Naam:

“STICHTING VRIENDEN VAN NATUUR EN MILIEU EDUCATIEF CENTRUM DE HÖFTE” te Oldenzaal.

Opgericht: 26 mei 2003

RSIN: 816259422

Contactgegevens:

Secretariaat:                                                                                                                        

Dhr.J.P.M.Huijsmans

Potskampstraat 1-10

7573CB Oldenzaal

tel 0541-514692 of

06-51637066

email:  jpmhuijsmans@gmail.com

Bestuurssamenstelling:

dhr. Mr. W.C.M. Gaalman, Voorzitter

dhr. J.P.M.Huijsmans, Secretaris

dhr. G.Vixseboxse, Penningmeester

dhr. M. De Leeuw Lid

dhr. Ch. Beckmann Lid

De Doelstelling:                                                                                                                    

1) De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan de te Oldenzaal gevestigde stichting  “Stichting Natuur en Milieu Educatief Centrum de Höfte”.

a) het verlenen van diensten en algemene begeleiding – en het geven van adviezen op onder meer financieel terrein;

b) het, waar nodig, organiseren van financiële akties.

2) De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid:                     

Aan de bestuursleden van de Stichting worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt.

Uitgeoefende Activiteiten en financiële verantwoording:

Beleid en financiën 2013

Beleid en financiën 2014

Beleid en financiën 2015

Beleid en financiën 2016

Beleid en financiën 2017

Beleid en financiën 2018

Beleid en financiën 2019

Beleid en financiën 2020

Beleid en financiën 2022