Terug naar Activiteiten

De Kinderboerderij

Terug naar Informatie

Er werken inmiddels 3 beroepskrachten die, samen met vrijwilligers, zorgen voor de boerderijdieren. De recreatieve en (milieu)educatieve aspecten gaan op de kinderboerderij hand in hand. Een bezoekje is leerzaam en plezierig, dat geldt zeker voor de schoolklassen die zorgvuldig voorbereide projecten volgen. Ook als gewoon bezoeker is het meer dan aangenaam te vertoeven in een klein stukje groen temidden van steen, beton en druk stadsverkeer.

Doelstelling
Kinderboerderij de Höfte is laagdrempelige recreatie dicht bij huis. De Höfte heeft als doel om het publiek – en met name de jeugd van 4 tot 15 jaar – op een plezierige wijze in contact te brengen met het boeren- en buitenleven. Kinderen kunnen hier leren omgaan met dieren, waarbij het uitgangspunt is dat zij leren op een respectvolle manier om te gaan met alles wat leeft. Dit wordt gerealiseerd door het geven van voorlichting, educatie en informatie. Ook worden er lessen gegeven aan scholen en kunnen kinderen meewerken op de boerderij.

Een tweede doelstelling van de kinderboerderij is om zeldzame huisdierrassen op de kinderboerderij te houden. Op deze manier wil de kinderboerderij haar steentje bijdrage aan het behoud van deze rassen.

Dieren
Op de kinderboerderij is er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk Nederlandse zeldzame huisdierrassen te houden. Veel kippen, koeien, geiten en schapen zijn zeldzame Nederlandse huisdierrassen. Met deze dieren wordt gericht gefokt. In de afgelopen jaren is er een fokprogramma opgezet om de kwaliteit van de rassen te verbeteren. Natuurlijk wordt er bij de dieren ook op gelet of ze geschikt zijn voor de kinderboerderij. De dieren moeten rustig en vriendelijk zijn.

Het voordeel hiervan is dat de dieren die op de kinderboerderij geboren worden en verkocht worden, bijna allemaal verkocht worden aan liefhebbers van het een desbetreffend ras. Het zijn namelijk niet alleen mooie, maar ook heel lieve dieren!

Dierengezondheidsprogramma”s

De Höfte doet mee aan diverse diergezondheidsprogramma’s en ontvangt hiervoor na toetsing jaarlijks een certificaat.

Opvang
Er is een opvang voor eenden, dit gebeurt alleen in samenwerking met de dierenbescherming. Voor deze opvang beschikt de kinderboerderij over een speciale “eendenopvang”.

Vakantieopvang
Konijnen en Cavia’s kunnen gedurende het gehele jaar in beperkte mate tijdens de vakantie op de boerderij gehuisvest worden. Mocht u plannen hebben om uw konijn of cavia in pension te geven op de kinderboerderij, dan is het altijd aan te raden eerst contact op te nemen met de boerderij of er nog plaats is in de betreffende periode.

[srizonfbalbum id=5]