Sponsoren

De Höfte draait grotendeels op vrijwilligers die aangestuurd worden door een klein team betaalde krachten. De minimale financiële bijdrage van de gemeenten maakt het onmogelijk om alle taken hiervan uit te voeren. Derhalve zijn wij mede afhankelijk van sponsoren en de welwillendhied van particulieren en ondernemers uit het lokale bedrijfsleven die openstaan voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uw bijdrage maakt dus echt het verschil.