NME-Centrum De Höfte

Overzicht tbv ANBI 2017Terug naar Informatie

Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte is in Oldenzaal een plek van ontmoeting tussen mens, dier en natuur. De boerderij van De Höfte ligt midden in het park De Roosboer, tussen de wijken De Graven Es en de Essen. De Höfte stelt zicht tot doel zowel kinderen als volwassenen bewust te maken van de natuur en het milieu om zich heen en daarmee aan te zetten tot natuur- en milieubewust gedrag. Onderdeel van De Höfte vormen de Heemtuin en de Kinderboerderij.

Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI)

Stichting Natuur-en  Milieu Educatief Centrum De Höfte

te Oldenzaal.

Opgericht: 27 mei 1994

RSIN: 802892024

Contactgegevens:

Secretariaat:                                                                                                                        

M. Kamphuis

Roepenbeltweg 16

7596 RA Rossum

06-53233780

Bestuurssamenstelling:

Dhr J. Lammerink, Voorzitter

Mevr. M. Kamphuis, Secretaris

Dhr. H. Oude Hengel, Penningmeester

De Doelstelling:                                                                                                                    

Zowel kinderen als volwassenen bewust laten worden van de natuur en het milieu in hun omgeving en aan te zetten tot natuur en milieu bewust gedrag.

Beloningsbeleid:                     

Aan de bestuursleden van de Stichting worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt.

ANBI verantwoording

Overzicht tbv ANBI 2012

Overzicht tbv ANBI 2013

ANBI 2014

overzicht-tbv-anbi-2015

Overzicht tbv ANBI 2016

overzicht tbv ANBI 2017

overzicht tbv ANBI 2018

overzicht tbv ANBI 2019

Overzicht tbv ANBI 2020

Overzicht tbv ANBI 2021

Overzicht tbv ANBI 2022