Heemtuin Doedag

Winterklaar

Op dinsdag 24 oktober hebben we onze jaarlijkse heemtuin doedag gehouden.
Deze dag wordt er hard gewerkt door medewerkers en vrijwilligers van de Hôfte om de heemtuin winterklaar te maken.  Er wordt flink gewied, geschoffeld en gesnoied

Bij het Duurzaamheidsplein is de heg onkruidvrij gemaakt.
De zogenaamde  warme muur n de heemtuin is opnieuw gestapeld en onkruiden zijn eruit getrokken.
In het Boerentuin gedeelte  en de biotoop heide is flink gewied en planten zijn verpoot.

Dinkeldal

Het Dinkeldal is ingezaaid met planten die typisch zijn voor de voedsel arme zandgronden, die je in Twente ziet. Het Dinkeldal bootst de biotoop na die we zien rondom de Dinkel bij het Lutterzand. Een aantal vrijwilligers zijn  onder begeleiding van Fons Eijssink bij het Lutterzand op zoek gegaan naar planten en hebben daarvan de zaden geplukt. Deze zaden zijn nu gezaaid in het Dinkeldal bij de Heemtuin. We hopen dat er volgend jaar resultaat hiervan te zien is.