Er wordt gehooid op De Höfte

In stadspark De Roosboer, waarin de boerderij van De Höfte gelegen is, wordt op dit moment het gras gemaaid. Het gras moet drogen, zodat het hooi wordt. Om het goed te laten drogen moet het elke dag geschud worden. Elk jaar maait en schud Hennie Vrijkorte, medewerker van De Höfte, het gras. Dat schudden gebeurt met een trekker met schudmachine, zoals op de foto. Aanstaande vrijdag wordt het gras in rijen geharkt. ‘S middags rond een uur of 2 komt er een grote balen pers. Deze pers raapt het gras op en perst er grote plastic balen van. Een klein gedeelte van het gras wordt in kleine hooibaaltjes geperst. Het hooi van de grote balen wordt in het najaar en winter gevoerd aan de koeien, geiten, schapen, ezels en pony’s. Het hooi van de kleine baaltjes worden aan de konijnen en cavia’s gevoerd.

A.s vrijdag 18 juli rond een uur of 2 (tijden kunnen variëren doordat de loonwerker ook bij andere boeren balen moet maken) is er dus een leuk schouwspel te zien voor iedereen die van trekkers en machine’s houd. 20140716_135620