Keurmerk Kinderboerderijen voor Kinderboerderij De H

OLDENZAAL – Op 14 december, ten tijde van de jaarlijkse kerstmarkt ontvangt kinderboerderij De Höfte het Keurmerk Kinderboerderijen. Met het behalen van dit kwaliteitskeurmerk toont de kinderboerderij aan dat ze voldoet aan de wettelijke en kwaliteitseisen en daarmee een veilige en verantwoorde plek is voor de bezoekers, de dieren en natuurlijk de medewerkers.

Het keurmerk wordt, in samenwerking met wethouder Winkelhuis uitgereikt door Theo Visser bestuurslid van de Stichting Kinderboerderijen Nederland. Iedereen is hierbij vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om dit moment samen te beleven. De uitreiking zal om 15.00 plaatsvinden ten tijde van de jaarlijkse kerstmarkt. De kerstmarkt is traditiegetrouw het opwarmertje voor de feestdagen. De vertrouwde klanken van de midwinterhoorn, geblazen door de Ol’nzelse mirrewinterhoorn Bloazers, zijn deze middag al op verre afstand te horen. Op de boerderij kunnen kinderen aan de slag om kerstbakjes en een prachtige kerstengel te maken. Ook worden er broodjes gebakken boven het vuur. Daarnaast kun je heerlijk struinen langs allerlei kraampjes. Lekker eten en drinken mag natuurlijk niet ontbreken. Chocomel, glühwein en heerlijke oliebollen houden iedereen lekker warm.

Keurmerk Kinderboerderijen
Kinderboerderijen zijn professionele ondernemingen die moeten voldoen aan vele wettelijke- en kwaliteitsvoorschriften, waarbij de hygiënecode extra aandacht verdiend. De bezoekers verwachten een veilige en goede omgeving voor mens en dier. Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren te waarborgen, is het van groot belang dat kinderboerderijen bewust en systematisch de kwaliteit en veiligheid van haar diensten beheren. Daarom heeft de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) in samenwerking met diverse partijen, waaronder het Ministerie van EL&I (Landbouw) het certificeringstraject opgesteld.

NMEC De Höfte heeft de afgelopen periode ontzettend haar best gedaan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden om het keurmerk te kunnen verkrijgen. Zo is onlangs de boerderij verbouwd, met behulp van een donatie van de Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier, waardoor voldaan kon worden aan allerlei hygiëne- en Arbo- eisen en is De Höfte in staat geweest om de werkomstandigheden voor de medewerkers en vrijwilligers te verbeteren. Daarnaast kon De Höfte rekenen op hulp en advies van Veiligheidsdeskundige Stephanie Schipper, die een compleet handboek heeft geschreven over alle risico’s die zich mogelijkerwijs voor kunnen doen op de boerderij, en hoe daarmee om te gaan. Ook Nicolet Meenderink van de firma Red Levens, heeft haar duit in het zakje gedaan, door medewerkers en vrijwilligers op te leiden tot volwaardig Bedrijf Hulp Verleners. Tevens kan De Höfte al jaren rekenen op steun van Stichting Vrienden van De Höfte. Op deze wijze draagt, het Oldenzaals bedrijfsleven bij aan de professionaliseringsslag die De Höfte aan het maken is. Maar bovenal hebben alle medewerkers en vrijwilligers hun schouders er onder gezet om te zorgen dat De Höfte zich heeft ontwikkeld tot de Kinderboerderij die het nu is en die zich zal blijven ontwikkelen.