Vrijwilligersprijs

Wisselbokaal


Op donderdag 7 december zijn wij tot onze grote verassing winnaar geworden van de vrijwilligersprijs in Oldenzaal. We kregen in stadstheater de Bond de wisselbokaal uitgereikt door wethouder Trees Vloothuis. Tevens hebben we een geldbedrag van € 1000,- gewonnen, €250,- moeten we doneren aan een zelf te kiezen Oldenzaals goed doel en €750,- mogen we zelf besteden ter stimulering van het vrijwilligerswerk.

 

De jury noemt De Höfte een grote aanwinst voor Oldenzaal. Het is een goed georganiseerde organisatie, een echt begrip in Oldenzaal. Bewonderingswaardig is het feit dat er voor elke individuele vrijwilliger passende werkzaamheden worden gezocht. Er is veel aandacht voor het individu en er worden, via een contract, duidelijke afspraken gemaakt. Een veilig en prettig werkklimaat voor een ieder.

 
De Höfte heeft als belangrijkste taak iedereen bewust te laten worden van de natuur en het milieu. Volgens de jury kan men een betere doelstelling in deze tijd niet hebben. Immers, de natuur is de belangrijkste levensbron voor de mens. De jury vindt dat in haar praktijkomgeving de Höfte een substantiele bijdrage kan leveren aan onze omgang met de natuur om ons heen. En dat zij daar hun bijdrage er voor kunnen zorgen, dat onze kinderen er straks ook van genieten. Volgens de jury is het nu de juiste tijd om De Höfte deze prijs toe te kennen. Een blijk van waardering en een extra simulans om vooral door te gaan!