NL Doe dag op De Höfte

Op vrijdag 20 maart deed De Höfte mee aan de landelijke NL-Doe Dag, georganiseerd door het Oranje Fonds. Deze dag staat in het teken van vrijwilligerswerk. Mensen konden zich aanmelden om een dagje te komen helpen. Samen met een aantal vaste vrijwilligers van De Höfte, mochten we een aantal nieuwe gezichten verwelkomen. Zij kwamen deze dag helpen in de Heemtuin. Er is veel werk verricht, er is gesnoeid, onkruid gewied en er zijn nieuwe planten, heggen en struiken gepoot. Bovendien is het gehele heide gedeelte in de Heemtuin opnieuw ingericht met nieuwe heideplanten. Het resultaat is prachtig geworden! Vele handen maken licht werk en bovendien hebben we samen een gezellige dag gehad. De Höfte is dankbaar voor de hulp van velen!