Maatregelen tegen de vogelgriep

opgehokt-vogelgriepNMECO de Höfte heeft een aantal tijdelijke maatregelen genomen ter voorkoming van verspeiding van de vogelgriep.
Deze maatregelen komen van het Ministerie van Economische zaken.
We hebben ons kippen, kalkoenen en duiven “opgehokt”, om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf.
Ons pluimvee zit voorlopig dus binnen. Een deel van de boerderij en het omliggende terrein is momenteel afgesloten voor bezoekers om zo min mogelijk risico op verspreiding te voorkomen. De kippen- en duivenhokken zijn afgeschermd en het eikenbosje is gesloten. Wij hopen dat het allemaal weer snel voorbij is en dat de boerderij binnenkort weer volledig toegankelijk is

Onze koeien, pony’s, ezels, varken en knaagdieren vinden het gezellig als u ons gewoon komt bezoeken ondanks deze maatregelen.

We zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.

Zaterdag en zondag van 9:00 tot 12:00 uur en 15:00 tot 17:00 uur.

Tot ziens bij de Höfte

katrien

Katrien in de Modderpoel