Leerlingen VWO op onderzoek bij de Höfte

Nadat vorige week veel basisschoolkinderen de weg naar de Höfte hebben gevonden was het vandaag de beurt aan de leerlingen van 4 VWO van het Thijcollege.
2 klassen waren druk in de weer in de Heemtuin bij de Höfte. Ze hebben de biodiversiteit ( soortenrijkdom) in de verschillende ecosystemen geïnventariseerd met als doel uiteindelijk de ecosystemen te kunnen vergelijken.
Een andere groep heeft bodemdieren uit verschillende bodemlagen vergeleken. Halverwege werd er van groep gewisseld. 20150608_12425520150608_124204